Nieuws En Valuta

1. Voorwaarden Wij zijn een affiliate marketingbedrijf. Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrechten en handelsmerken.

2. Gebruik licentie Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op de www.nieuwsenvaluta.com solo para visualización transitoria personal y no comercial. website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel tijdelijk kijken. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet: het materiaal wijzigen of kopiëren; de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel); proberen de software op de website van myeasytv.com te decompileren of reverse-engineeren; alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal verwijderen; of breng het materiaal over naar een andere persoon of "spiegel" het materiaal op een andere server. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door www.nieuwsenvaluta.com Bij het beëindigen van het bekijken van deze materialen of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.

3. Disclaimer Het materiaal op de website www.nieuwsenvaluta.com wordt geleverd "zoals het is". www.nieuwsenvaluta.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft www.nieuwsenvaluta.com geen garanties of doet geen uitspraken over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die naar deze site zijn gelinkt.

4. Beperkingen In geen geval is www.nieuwsenvaluta.com of zijn leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op www.nieuwsenvaluta.com Internetsite, zelfs als www.nieuwsenvaluta.com of een geautoriseerde vertegenwoordiger van www.nieuwsenvaluta.com mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata Het materiaal op de website www.nieuwsenvaluta.com kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. www.nieuwsenvaluta.com garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. www.nieuwsenvaluta.com kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op de website. www.nieuwsenvaluta.com doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links www.nieuwsenvaluta.com heeft niet alle sites beoordeeld die gelinkt zijn aan zijn internetwebsite en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat www.nieuwsenvaluta.com de site onderschrijft. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site www.nieuwsenvaluta.com kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht Elke claim met betrekking tot de www.nieuwsenvaluta.com valt onder de Amerikaanse wetgeving. Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website. Om contact met ons op te nemen, stuur een e-mail naar Info op www.nieuwsenvaluta.com